İhale Detayı

GÜV.K.K.LIĞI LOJMANLARI MUHTELİF AHŞAP VE ALÜMİNYUM İŞLERİ (268 KALEM)

Fiyat teklif mektubu ve ilgili dokümanlar aşağıdaki bağlantılarda gönderilmiştir.Teklifler  son gün ihale saatine kadar üç şekilde verilebilir;

a. Kapalı zarf içerisinde Satınalma Komisyon (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM yöntemiyle,

b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, ( İhale başlama saatine kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)

c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak gönderilmesiyle,

Tekliflerin açılması, incelenmesi, okunması ve değerlendirilmesi Güv.K.K.lığı Satınalma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. Gerek duyulması halinde ihale saatinde hazır bulunan istekliler huzurunda PAZARLIK yapılacak olup; isteklilerin yetkili personelinin ihaleye katılmaları rica olunur. Yetkili personeliyle ihale saatinde hazır olmayan firmaların pazarlık hakkı olmayacaktır.

 

Teklif mektubunu görmek için burayı tıklayınız.
Teknik şartnamenin/özelliklerin tam metnini görmek için burayı tıklayınız.
İdari şartnamenin tam metnini görmek için burayı tıklayınız.